Paylaşımcı arkadaşlarımızdan birisi 25 ve 500 sayılari arasındaki tek sayıların toplamı ve çarpımını bir uygulama olarak göndermiş.. Kendisine teşekkür ederiz

#include"stdio.h"

#include"conio.h"
void main()
{
int i,carp=-1,top=1;
for(i=25;i<500;i=i+2)
{
carp=carp*i;
top=top+i;
}
printf("carpimin sanucu %d\n",carp);
printf("toplamin sonucu %d\n",top);
getch();
}


Bu makalemizde C++ programlama dilinde Do While döngüsünün nasıl kullanılacağınızı göstereceğiz. Do-while döngüsünde blok en az 1 kez çalıştırılır. While’ de döngü çalışmadan çıkabilir. Örneğin :

#include < iostream.h> 
#include < conio.h> 
İnt main(); 
      { 
         İnt i; 
         İ=0; 
              Do 
                    { 
                        Count << i << "\n"; 
                        İ++; 
                    } 
              While (i<10) 
         Return i; 
      }Bu makalemizde C++ programlama dilinde İF şartının nasıl kullanılacağını göstereceğiz.  Bunu daha iyi anlatabilmek için sizlerle if-else komutuyla ilgili örnekler yapalım.

main() 
{ 
     int i; 
     for (i=0;i<10;i = i+ 1) 
   { 
     if (i = =2) 
     printf("i simdi %d ye esit.\n",i); 
     if (i<5) 
     printf("i simdi %d. Bu da, 5 den küçüktür. \n",i); 
     else 
     printf("i simdi %d. Bu da, 4 den büyüktür.\n",i); 
    } 
} 

     i adlı değişkenimiz var. for (i=0;i<10;i = i+ 1) bu komutla döngüye giriyor. i değikeni 10 küçük oduğu sürece 1 artır.if (i = =2) bu komutla i değişkeni i eşit ise 2 ye printf("i simdi %d ye esit.\n",i); i şimdi 2 ye eşit yazdır.if (i<5) i eşit ise 5 e printf("i simdi %d. Bu da, 5 den küçüktür. \n",i); yazdır. else komutuyla değilse printf("i simdi %d. Bu da, 4 den büyüktür.\n",i); demek isteniliyor... bir başka örnek Girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan c++ programını yapalım.Örnek: 

#include < iostream.h> 
#include < conio.h> 
    İnt a,b,c,kucuk; 
    İnt main() 
         { 
            Clrscr; 
            Cout<<”a,b,c sayılarını giriniz=”<< ”\n”; 
            Cin>>a; 
            Cin>>b; 
            Cin>>c; 
                 { 
                     İf (a < b) 
                     kucuk=a; 
                     else 
                     kucuk=c; 
                 } 
            Cout << "kucuk sayi" << kucuk; 
            Getch; 
            Return 0; 
         } 

     Programımızda #include < iostream.h> ve #include < conio.h> kütüphaneleri belirtik. İnt a,b,c,kucuk; ile değişkenlerimizi tanıttık. Cout<<”a,b,c sayılarını giriniz=”<< ”\n”; Cin>>a; Cin>>b; Cin>>c; komutlarıyla klavyeden değer atamasını sağladık.For dongüsünü örnekler vererek açıklamaya çalışalım.Örnek

main()
{
     int a;
     for(a=0;a<6;a = a+ 1)
     printf("a'nın degeri simdi %d oldu.\n",a);
}

for(a=0;a < 6;a = a+ 1) a=0; ifadesinde a değişkeni 0' dan başlıyacak a<6 a değişkeni 6 dan küçük olduğu sürece a = a+ 1 yani a değişkenini hep 1 artır demek istiyor... Bir başka örnek 0 ile 10 arasındaki çift sayıları bulan ve toplayan program yapalım. Örnek :

#include < iostream.h>
#include < conio.h>
     İnt i,top;
     int main()
         {
            Top=0;
            For (i=0;i<=10;i=i+2);
                 {
                     Cout<<"sayılar="<< i;
                     Top=top+i;
                 }
            Cout << "toplam=" << top;
            Getch;
            Return 0;
         }

     Programımızda #include < iostream.h> ve #include < conio.h> kütüphaneleri belirtik İnt i,top; ile değişkenlerimizi tanıttık. For (i=0;i<=10;i=i+2); komutlarıyla i değişkeni 0 dan 10 kadar 2 şer 2 şer attırdık Cout<<”sayılar=”<< i; ile sayıları ekrana yazdırdık ve Top=top+i; ile çift sayıların toplam değerini bulduk.« 1 »