Visual Basic basit 1 Keylogger Yapımını videolu anlatımlı bir şekilde öğreneceğiz. Videoyu hazırlayan arkadaşımıza teşşekkür ederim.Visual Basic Cd Rom kapağını açıp kapama

Visual Basic Programlama dilinde Cd-Rom Kapağını Açıp kapama için  programımızda 2 buton kullanmanız gerekmektedir. Örnek Program :

Private Declare Function mciExecute Lib "winmm.dll" (ByVal lpstrCommand As String) As Long
Private Sub Command1_Click()
mciExecute ("set cdaudio door open")
End Sub
Private Sub Command2_Click()
mciExecute ("set cdaudio door closed")
End Sub

   Aşağıdaki link tıklayarak örneklerin exe halini indirebilisiniz...


         Visual basic örnekleriVisual Basic Kayan Yazı

Visual basic programlama dilinde kayan yazı yapabilmek için İnvertal'i 120 olan bir Timer yerleştirin ve aşağıdaki kodları yazın.Unutmayın Formun başlığını önceden girmelisiniz. 

Private Sub Timer1_Timer()
Form1.Caption = Right(Form1.Caption, 1) & _
Left(Form1.Caption, Len(Form1.Caption) - 1)
End SubKarekter Bulma

Visual basic programlama dilinde yazılan cümle içinde kaçtane aynı karekter olduğunu bulan programın kodlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Private Sub Form_Load()
Dim cumle As String
Dim harf As String
Dim hangiharf As String
Dim cu As Integer
Dim p As Integer
Dim say As Integer
say=0
cumle = InputBox("Herhangibir Cümle yazın")
hangiharf = InputBox(cumle & " Cümlesinde hangi harfi araştırıyorsunuz")
cu = Len(cumle)
For p = 1 To cu
harf = Mid(cumle, p, 1)
If harf = hangiharf Then say = say + 1
End If
Next p
MsgBox (cumle & " Cümlesinde " & hangiharf & " harfinden " & say & " adet var")
End
End SubGirilen ücretin %18 KDV bulan Program

  
Visual basic programlama dilinde programlama adina istediginiz her seyi yapabilirsiniz. Bu örnegimizde sizlere girilen bir ücretin yüzde 18 kdv' sini bulan bir uygulama hazirlayacagiz. Programimizda bir tane command butonu kullaniyoruz..

Private Sub Command1_Click()
Dim a, sonuc As Integer a = InputBox("ÜCRETI GIRINIZ")
If a > 0 Then sonuc = a * 1.18
MsgBox sonuc
End If
End Sub« 1 »