Pascal if then else kullanımları

Verilen şartın doğru veya yanlış olması durumun istenen işi yapmak ve buna göre program akışını değiştirmek için kullanılır. Yazılımı:

IF Şart THEN komutlar Else komutlar

Girilen sayının pozitif yada negatif olduğunu bulan bir program yapalım.Örnek

uses crt;
a:integer;
begin
clrscr;
Write('sayi giriniz:');    Readln(a);
if a>0 then Writeln('pozitif')
else
if a<0 then Writeln('negatif')
else
if a=0 then Writeln('Sıfır');
Readln;
end.

     Bu örnekte if a>0 then Writeln('pozitif') eğer a sayısı 0' dan büyükse pozitif yazdır.Değilse if a<0 then Writeln('negatif') eğer a sayısı 0' dan küçükse negatif yazdır.Değilse if a=0 then Writeln('Sıfır'); Girilen sayı 0 ise sıfır yazdır demek istedik....
 « 1 »