Windows Sisteminin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Windows grafik tabanlı bir işletim sistemidir. 

2- Windows bilgisayarın donanım parçalarından bağımsız olarak grafik özelliğine sahiptir.Örneğin Windows'da oluşturulan grafiksel görüntüler ekran kartına, ekran moduna ve monitör tipine bağlı değildir. Yeni bir grafik kartı takıldığında önceki kart için yazılmış program aynı biçimde çalışır. Yani bu değişimlerden programlama sistemi etkilenmez. 

3-Windows çok işlemli bir işletim sistemidir. Windows aynı anda birden fazla programın bir arada çalıştırılabildiği çok işlemli(multi processing) bir işletim sistemidir. 

4-Windows alt işlemli çalışmanın mümkün olduğu bir sistemdir. Alt işlem(thread) bir programın bağımsız olarak çizelgelemeye giren bir parçasına denir. 

5-Windows "preemtive" bir işletim sistemidir. Preemtive sistemlerde işletim sistemi görevler arası geçiş işlemiyle bir programı çalıştırır.Windows üzerinde ilk çalışmalara 1985 yılında başlamıştır. İlk ürün Windows 1.0 idi. Windows 3.0 sürümü ile işletim sistemine benzeyen özellikler kazanmıştır. Windows'un en uzun süre pazarda kalan sürümü 3.1'dir. Windows 3.1 kadar(3.1 dahil) Windows sistemleri 16 bit mikro işlemcilerde çalışabilecek biçimdeydi. 1995'te Windows 95 piyasaya sürüldü ve bunu Windows 98 izledi. Win95/98/NT sistemleri 32 bitlik Windows sistemleridir. 32 bit Windows sistemleri birbirine çok benzer sistemleridir. Programlama bakımından bu sistemlerin hepsi yüksek düzeyde uyumludur(.obj ve .exe dosyaları da tamamen uyumludur). Windows sistemleri yalnızca Intel tabanlı mikro işlemciler için düşünülmemiş. Çeşitli risc tabanlı sistemlerde de Windows işletim sistemikullanılabilmektedir. Windows CE, Windows sisteminin küçültülerek el bilgisayarlarına uyarlanmış biçimidir. Bu sistemin programlama biçimi diğer Windows sistemleriyle uyumludur. MS-DOS 

     Microsoft  MS-DOS işletim sistemi kullanıcı ile bilgisayar arasında tercuman görevi üstlenmişti.İşletim sistemi programlarıyla disk sürücüler, yazıcılar, veya diğer yan birimlerle iletişim kurmaktaydı.

    MS-DOS KOMUTLARININ KULLANIMI

    MD komutu :MD komutu ile dosya oluşturabiliriz.Örneğin c sürücüsünde ad alı bir klasör oluşturalım.
C:\md ad

    CD komutu :CD komutu ile önceden oluşturduğumuz klasörlerin içine girebiliriz.Örneğin:
C:\cd ad

     CD.. komutu :CD.. komutu ile bir alt dizine geçilebilir.Örneğin
C:\ad\cd..

    CD\ komutu : CD\ komutu ile içiçe dosyalardan en alt dizine kolayca ulaşılabilir.Örneğin
C:\ad\soyad\cd\

    RD komutu :RD komutu ile önceden oluşturduğumuz klasörleri silebiliriz.Örneğin:
C:\rd ad

    Dir komutu :>Bir disk üzerinde hangi dosyların bulunduğunu öğrenmek için kullanılır.Örneğin bir c sürücüsünün üzerindeki dosyaları öğrenmek için:
C:\ dir c:

    Copy komutu :Bir disk üzerinde bulunan dosyaları veya bir disketten diğerine dosyları kopyalamak için kullanılır.Örneğin disketin alan adlı dosyanın içini C sürücüsüne kopyalamak için:
A:\copy a:\alan\   c:

    Delete komutu :Delete(ya da del) komutu gereksiz dosyaların silinmesi için kullanılan komuttur.Örneğin c sürücüsünün içinde bulunan alan.doc dosyasını silmek için:
C:\ del C:alan.doc

    Print komutu :Print komutu bilgisayara bağlı bir yazıcı varsa dosyaların yazdırılması için kullanılan komuttur.Örneğin deneme.doc dosyasını yazdıralım
C:\print deneme.doc

    Format komutu :Harddiskleri biçimlendirmek için kullanılan komuttur.Örneğin C sürücüsünü bicimlendirelim: C:\ format c:

     Karşımıza UYARI , TAŞINAMAZ C: DİSK SÜRÜCÜSÜ ÜSTÜNDEKİ TÜM VERİLER KAYBOLACAK! Biçimlendirmeye devam etsim mi (E/H)? mesajı çıkacaktır. E tuşuna basıp enter tuşuna basılır ise biçimlendirme başlıyacaktır. H tuşuna basıp enter tuşuna basılır ise biçimlendirme biçimlendirme iptal edilecektir.« 1 »