Visual Basic Karekter Bulma

Karekter Bulma

Visual basic programlama dilinde yazılan cümle içinde kaçtane aynı karekter olduğunu bulan programın kodlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Private Sub Form_Load()
Dim cumle As String
Dim harf As String
Dim hangiharf As String
Dim cu As Integer
Dim p As Integer
Dim say As Integer
say=0
cumle = InputBox("Herhangibir Cümle yazın")
hangiharf = InputBox(cumle & " Cümlesinde hangi harfi araştırıyorsunuz")
cu = Len(cumle)
For p = 1 To cu
harf = Mid(cumle, p, 1)
If harf = hangiharf Then say = say + 1
End If
Next p
MsgBox (cumle & " Cümlesinde " & hangiharf & " harfinden " & say & " adet var")
End
End Sub


Kategoriler : Visual Basic

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :