Veri Kontrolleri ve Master Sayfalar

VERİ KONTROLLERİ

Button : Toolbox button kontrolünü seçerek sayfamıza ekleyebiliriz. Button kontrolünün olaylar kısmına yazacağız kodlarla işlemler yaptırabiliriz.

button.aspx
<asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="Button" />

TextBox : Toolbox sürükleyip sayfamıza koyabiliriz. Properties kısmından bir çok ayarlaması yapılabilir.Örneğin  text özeliğine yazacağımız yazı ile içine yazı yazabiliriz. Textmode özeliği ile yazı karekterlerinin parola mı yada bir den fazla satırmı girileceği ayarlanabilir.Aşağıdaki örnek te olduğu gibi

Textbox.aspx
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" TextMode="MultiLine">okan kacan</asp:TextBox>

Image : Sayfamıza resim ekleyebiliriz. Properties özeliklerinden resimin ImageUrl belirterek height (büyüklüğünü) ,width (genişliğini) gibi ayarlamaları yapabiliriz.

Image.aspx
<asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl ="resimin yolu"/>

ImageMap :sayfa geziniminde fotoğraf veya resimler kullanırken oldukça faydalıdırlar.  Resim üzerini değişik bölgelere bölerek o bölgeye ait linkler vermemizi sağlar. 

ImageMap.aspx

<asp:ImageMap ID="ImageMap1" runat="server" HotSpotMode="Navigate" ImageUrl="~/resimler/kitaplarim.jpg"> <asp:RectangleHotSpot HotSpotMode ="Navigate" NavigateUrl="~/yeni/i_net.htm" AlternateText ="teknoloji" Top ="0" Left ="0" Bottom ="195" Right ="140"> </asp:RectangleHotSpot> </asp:RectangleHotSpot> </asp:ImageMap>

Calendar : Toolbox sürükleyip sayfamıza ekleyebiliriz.Takvim kontrolüne başlık konulabilirDiğer bir özellik UseAccessibleHeader’ dır. Bu özellik gün gösterimlerinin kalın olup olmamasını belirler. True false değerlerine göre takvim kontrolünün gün gösterimleri sayfada <td> veya <th> arasında yapılabilir. Takvim kontrolünde bir de yeni olay argümanı tanımı mevcuttur. DayRender olayının döndüğü argümanlara SelectUrl isimli yeni bir tanesi eklenmiştir. Bu argüman temel olarak link şeklindeki günlerden istediğimizde linkin URL’sini belirliyor

Calendar.aspx
<script id="Script1" runat="server">
void Calendar1_DayRender(object sender, DayRenderEventArgs e)
{
if (e.Day .IsToday ) 
     {
           string dayContents="<a href=\""+e.SelectUrl +"\">"+"Bugün"+"</a>"; e.Cell .Text =dayContents ; 
      }
}
</script>
<asp:Calendar ID="Calendar1" runat="server" Caption="Takvim" OnDayRender="Calendar1_DayRender" UseAccessibleHeader="False"></asp:Calendar>

AdRotator : sitenizde reklam gösteren bir kontroldür. Reklâmlar resimlerden, diğer bir ifade ile banner’lardan oluşur. Bu banner’ların sayfada gösterim periyodunu ve diğer özeliklerini belirleyen kontrol Adrotator’ dür. Adrotatör’ ün konfigürasyonu çok basittir. Yapmanız gereken resim linklerinin tanımının yapıldığı bir XML dosyası oluşturmak ve dosyayı adrotator bağlamaktır

Ad_rotator.aspx

<asp:AdRotator ID="AdRotator1”" runat=" server" AdvertisementFile="~/yeni/Reklamlar.xml" />

FileUpLoad : Temel olarak işlevi kullanıcı dosyalarını sunucuya yüklemektir.Bunun için bir arabirim sunar. Bu arabirimde bir metin kutusu ve buton tanımlıdır

FileUpload.aspx
<asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />

GridView: Veri kontrolleri arasında en çok kullanılandır. Veri kaynağından gelen verileri kolayca göstermemizi sağlar.

Paging: bu özellik ver tabanımızın sıralama yapar.AllowPaging özelliğini true yaparız.PagerSettings özelliği ile bir sonraki sayfaya geçişin sayılarla veya resimlimi olacağını belirleriz. Pagesize özelliğiyle de sayfa başına kaç tane satır olacağını belirleriz.

ImageField: adından anlaşılacağı üzere resim tipindeki dosyaları gösteren alandır. GridView kontrolümüzde ver bağlanması yapıldığında ilgili resmin yol tanımı barındıran veritabanı alanı sutunu DataImageFlied özelliğiyle belirlenir.

ButtonField: 3 çeşit buton koyabiliriz.bunlar resim bunu seçersek ImageUrl yol tanımı belirtmemiz gerekli link ve buton dur.

HyperLink Field: Grid alanlarında önemli bi yeri vardır.linklerin nereye yönleneceğini belirler. “Nevigate Url” ile link ler tek bi adrese DataNevigateUrl ile her bil link nereye gideceği belirtilir

DataTextField: Link’in metin kısmını veri kaynağından gelecek hangi alanların olur.

DataNavigateURLFields: veritabanındaki karşılığı kullanımı: DataNavigateUrlFormatString= "detay.aspx?ADI={0}" Linke tıklandığında detay.aspx sayfasında ADI=”okan” olana gider
MASTER SAYFA
          
Asp.NET 2 ile gelen en kullanılışlı yeniliklerden biri master sayfalardır. Örneğin bir web sitesi tasarladığımızı düşünün sayfanın bazı yerleri değişmez (örneğin:menüler,banner vb.) bunlar master sayfanın konusunu oluşturur.

Master sayfalar aynen normal sayfalar gibi tasarlanır ancak uzantısı  *.master olarak kaydedilir. Buradaki ContentPlaceHolder dinamik yani sayfamızın  değişebilen kısmıdır.. Normal sayfalarımızı oluştururken select master pageişaretler gelen menüden master sayfamızı seçersek master sayfayı tanıtmış oluruz. Bir master sayfayı başka bir master sayfa içinde kullanabiliriz. Kullanılan master sayfa, kullanan master sayfaya dahil olur. Buna İngilizcede nested (içiçe) denir. Aşağıdaki resimde master sayfası nasıl ekleneceği gösterilmiştir.

Yukarıdaki gibi eklediğiniz MasterPage.master sayfasında bulunan ContentPlacaHolder dinamik olan kısımdır. Master sayfanızı oluşturduktan sonra oluştucağınız sayfalarda master sayfayı kullanmak için Select master page işaretleyip karşınıza gelen menuden master sayfayı seçerek kullanabilirsiniz.

Master sayfalarınız her sayfaya farklı title,keywords veya description meta tagları eklemek isteyebilirsiniz. Google'da sayfalarınız aratırken description ve keywords meta tagları önemlidir. Bunun için Sayfanızım cs uzantısında değişiklikler yapmanız gerekir.

*.aspx.cs :
   protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        this.Master.Page.Title = "Web Bilgileri";
        HtmlMeta metakeywords = new HtmlMeta(); 
        HtmlMeta metadescription = new HtmlMeta();
        metakeywords.Name = "Keywords";
        metadescription.Name = "description";
        metakeywords.Content = "Asp.net,asp net ";
        metadescription.Content = "Master Sayfa Kullanımı ";   
        this.Master.Page.Header.Controls.Add(metakeywords);
        this.Master.Page.Header.Controls.Add(metadescription);
        this.Master.Page.SmartNavigation = true;
    }


Yukarıdaki kodların aciklaması ise "this.Master.Page.Title " Sayfanız broswer adı, "HtmlMeta metakeywords = new HtmlMeta();" sayfanıza keywors meta tagını eklemek için metakeywords adında bir değişken ekliyoruz.  "HtmlMeta metadescription = new HtmlMeta();" ise sayfanıza description meta tagını eklemek için gereken metadescription adında bir değişken ekliyoruz. "metakeywords.Content = " ";" ise google aratırken Anahtar kelimeler kullanıcıların sitenizi bulmak için kullandıkları sözcüklerdir. "metadescription.Content = " ";"  google aratırken site içeriğinin tanımı için kullanılıyor


Kategoriler : Asp.net
Etiketler : Asp net dersleri

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :